Vyplň zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení
online

INFOLINKA 02 / 5960 2222

Vyber si dôchodkový fond
a percentuálny (%) pomer sporenia

Výber fondu
Tu si môžete vybrať dôchodkové fondy, v ktorých budete svoje úspory z II. piliera zhodnocovať. Pri rozhodovaní o voľbe konkrétnych dôchodkových fondov by ste mali brať do úvahy, že starobné dôchodkové sporenie je spojené s dlhodobým sporením a investovaním, čomu by ste mali prispôsobiť aj svoju vlastnú investičnú stratégiu. Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie sporenia sú pre mladších sporiteľov vhodné 365.life akciový negarantovaný d.f. A 365.life indexový negarantovaný d.f. , ktoré umožňujú podstatne vyšší výnos, čím môže byť v budúcnosti vyvážená krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív, ako sú napríklad rôzne druhy akcií. Naopak, pre starších sporiteľov je vhodný 365.life dlhopisový garantovaný dôchodkový fond , ktorý je spojený s nižším výnosom, ale aj nižším rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohli mať negatívny vplyv na výšku dôchodku sporiteľa.
365.life dlhopisový
garantovaný d.f.
0 %
100 %
365.life dlhopisový garantovaný d.f.
Vhodný pre konzervatívnych sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika poklesu investície: minimálna.

Môžeš si zvoliť kombináciu dvoch fondov, pričom jeden z nich musí byť 365.life dlhopisový garantovaný d.f.

365.life akciový
negarantovaný d.f.
0 %
100 %
365.life akciový negarantovaný d.f.
Vhodný pre sporiteľov, ktorí akceptujú o niečo vyššie riziko. Akciová zložka: 50 – 80%. Miera rizika poklesu investície: stredná.
365.life indexový
negarantovaný d.f.
0 %
100 %
365.life indexový negarantovaný d.f.
Vhodný pre sporiteľov, ktorí akceptujú pomerne vysoké riziko. Akciová zložka: 100 %. Miera rizika poklesu investície: vysoká.
Každý sporiteľ v II. pilieri má možnosť dobrovoľne si prispievať na svoj osobný dôchodkový účet formou dobrovoľných príspevkov. viac info
Medzi jednotlivými správcovskými spoločnosťami môžeš kedykoľvek prestupovať. Pri prestupe do 1 roku platíš Sociálnej poisťovni 16 € za vystavenie akceptačného listu. Ak prestúpiš po 1 roku od vstupu, resp. od poslednej zmeny DSS, za akceptačný list neplatíš.

Percentuálny (%) pomer platenia príspevkov Sporiteľa do
dôchodkového fondu (platí pre povinné i dobrovoľné príspevky)

365.life dlhopisový
garantovaný d.f.
0 %
100 %
365.life dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
Vhodný pre konzervatívnych sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika poklesu investície: minimálna.
Číslo akceptačného listu je uvedené na akceptačnom liste, ktorý vydáva Sociálne poisťovňa. Vydanie akceptačného listu je potrebné k prestupu medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.
ZASLAŤ KÓD
Telefónne číslo Zadaj telefónne číslo v tvare 09XXXXXXXX, na ktoré ti zašleme SMS s overovacím kódom.

Spôsob zasielania výpisov z osobného dôchodkového účtu

Heslo Heslo slúži na otvorenie príloh zasielaných e-mailom

Adresa trvalého pobytu

Upozornenie Táto ulica sa nenachádza v zozname ulíc.
Výber ulice Zadaj minimálne prvé 2 písmená hľadanej ulice.
Upozornenie Táto obec sa nenachádza v zozname miest a obcí.
;
Výber Mesta Zadaj minimálne prvé 2 písmená hľadanej obce .

Korešpondenčná adresa

Upozornenie Táto ulica sa nenachádza v zozname ulíc.
Výber ulice Zadaj minimálne prvé 2 písmená hľadanej ulice.
Upozornenie Táto obec sa nenachádza v zozname miest a obcí.
Výber Mesta Zadaj minimálne prvé 2 písmená hľadanej obce.

Osoby určené za poberateľov majetku, v prípade úmrtia sporiteľa

Pridať fyzickú osobu
Pridať právnickú osobu
Informácie o distribučnej sieti (Vypĺňa sa iba v prípade, ak vypĺňa zmluvu sprostredkovateľ)
Výber dôchodkového fondu
Osobné údaje
Osoby určené za poberateľov majetku v prípade úmrtia sporiteľa
Doplňujúce údaje
success

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Tvoju zmluvu si môžeš nechať zaslať na Tvoju korešpondenčnú adresu alebo si ju môžeš vytlačiť doma.

Podpísanú zmluvu nám, prosím, pošli späť na adresu:

365.life, d.s.s., a.s.
Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava