Stránka sa načítava...
  1. Domovská stránka /
  2. Dôchodkové fondy /
  3. 365.life dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

365.life dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Garantovaný fond ti ustráži tvoje investície pri nízkej úrovni rizika. Môže byť, nie?

365.life dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

0,049029
2,36 %
od vzniku (p.a.)
-3,42 %
12 mesiacov
-3,66 %
od začiatku roka

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien

Výkonnosť k 03.12.2021
-3,66 %
od začiatku roka
-0,21 %
za 1 mesiac
-0,81 %
za 3 mesiace
-0,48 %
za 6 mesiacov
-3,42 %
za 1 rok
2,00 %
za 3 roky (p.a.)
2,36 %
od vzniku fondu
NAV
432 148 281,17 EUR
Cena podielu: 0,049029 €

O fonde

365.life, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť
Výkonnosť (p.a.)

Základné informácie

Typ fondu Dôchodkové fondy
Mena EUR
Správca fondu 365.life, d.s.s., a.s.
Dátum založenia 22. 3. 2005
Depozitár fondu ČSOB, a.s.
Domicil SR
Poplatok za správu fondu 0,3% p.a.
Poplatok za vedenie účtu 1%
Poplatok za zhodnotenie majetku v d. f. koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v d. f. je vo výške 0,1. Odplata za zhodnotenie majetku v d. f. sa počíta podľa vzorca uvedeného v štatúte príslušného d. f..

Štruktúra fondu

Komentár k 31.10.2021

 

Prvotné signály americkej centrálnej banky (Fed) a európskej centrálnej banky (ECB) ohľadom zvoľňovania nákupov aktív v rámci pandemických opatrení vytlačili dlhopisové výnosy smerom nahor. Dlhopisom neprospievali ani obavy z pretrvávajúcich inflačných tlakov a dlhšej trvácnosti zvýšenej inflácie. Pokles cien štátnych dlhopisov bol v októbri podporený jednak návratom rizikovej averzie investorov, ale taktiež rastom cien energií. Táto situácia tak favorizovala rizikovejšie dlhopisové aktíva v porovnaní s bezpečnými štátnymi dlhopismi. Správy z trhu práce deformovala informácia o slabom mesačnom prírastku nových pracovných miest, čo môže poukazovať na možnosť odkladu obmedzení v uvoľnenej menovej politike americkej centrálnej banky (Fed). Európska centrálna banka (ECB) v budúcom roku očakáva spomalenie inflácie (v októbri nárast na 4,1%) a tak postoj ECB ostal vo väčšej miere nemenný a sadzby ostávajú na nízkych úrovniach. Zo strany ECB sa očakáva zrušenie pandemického programu nákupu aktív PEPP v marci budúceho roka. Kvantitatívne uvoľňovanie zo strany ECB by naďalej malo pokračovať s dočasným navýšením nákupov v rámci iných programov. Ratingový výhľad SR bol zlepšený agentúrou Fitch z negatívneho výhľadu na stabilný.

 

Vplyvom makroekonomických udalostí vo všeobecnosti výnosy do splatnosti amerických a európskych dlhopisov rástli, keď sa prejavila reakcia investorov najmä na inflačné očakávania. Najvýraznejší nárast výnosov do splatnosti dosahovali dlhopisy krátkej a strednej splatnosti. Výnos do splatnosti 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol o 6,48 bodov na úroveň 1,5521%. Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov vzrástli o 9,3 bodov na úroveň -0,107%. Kladný výnos do splatnosti dosiahli  slovenské 10-ročné dlhopisy, ktoré vzrástli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 7,1 bodov na hodnotu 0,204%.

 

Euro voči americkému doláru oslabilo o -0,34% na úroveň 1,1558 EUR/USD.

 

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond za október poklesol o -0,35%.

 

 

 

UPOZORNENIE

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

365.life dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, 365.life indexový negarantovaný dôchodkový fond, 365.life akciový negarantovaný dôchodkový fond. Spoločnosť je povinná v Dlhopisovom garantovanom fonde dopĺňať majetok tohto dôchodkového fondu, pokiaľ v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky. V negarantovaných dôchodkových fondoch túto povinnosť spoločnosť nemá.

 

 

 

Čo pre teba máme

Teraz ti lepšie predstavíme naše fondy. Aha, tu sú! Vybrať si môžeš podľa ich výkonnosti, stratégie a výšky rizika.

Dlhopisový fond

Garantovaný fond ti ustráži tvoje investície pri nízkej úrovni rizika. Môže byť, nie?

Zisti viac

Akciový fond

Ak chceš investovať do slovenských, ale aj európskych a amerických spoločností, voľba je jasná - investuj do akcií!

Zisti viac

Indexový fond

Dynamický fond svoju výkonnosť rozvíja naplno vďaka precíznemu výberu akcií obsiahnutých v indexe.

Zisti viac

Chceš si sporiť? Nečudujeme sa

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies